Arkitektur og historie i Oslo:
Brenneriveien 1b

Denne smale leiegården ble byggemeldt i 1896 for Dr. Erik Nicolai Strønen fra Os ved Bergen, ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen, på tomteparseller fra Hausmanns gate 34 og 36. Strønen opprettet i 1937 et legat for Os, til støtte for ungdom derfra i deres videre utdanning.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med et bratt saltak. Bygningen ligger i et sterkt hellende terreng, og har på det laveste punktet stor kjellerhøyde. I første etasje er murpussen fordelt over vekselvis brede og smale horisontale bånd, der de smale er fremskutt noe. Komposisjonen er regelmessig, med brede vinduer, med portrommet forskjøvet fra sideaksen. Vinduene i annen og tredje etasje er omgitt av enkel stukkbelistning, og har rette overdekninger. Vinduene i fjerde etasje har en meget enkel utforming. Stiluttrykket er en beskjeden nyrenessanse. Gården har vært underlagt flere mindre endringer, og det er innredet på loftet.

Ved folketellingen anno 1900 bodde 37 personer på denne adressen, fordelt på dens åtte leiligheter. Blant beboerne på den tiden var spiseforretningsinnehaverne Oline og Johan Eng, cafétjener Peder Lauritz Helliksen Herbro og hjulmaker hos Kløvstad & søn Jul Ruud.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=2344Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph GulbransenGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no