Arkitektur og historie i Oslo:
Brugaten 7

Denne store forretningsgården ble oppført i 1898-99 for Wilhelm Dybwad og selskapet a/s Brogaden 7, ved arkitekt Ivar Cock og ansvarshavende murermester Nilsen. Deler av bygningsmassen ble opprinnelig bygget som lager. Området gården er bygget på kaltes tidligere "35 og 37 i Forstæderne".

Den tidligere bygningen som sto her ble sterkt brannskadet i 1897, og samme år ble den avertert til salgs med brannskadeerstatning ved advokat Dybwad. Han endte selv med bestyrelsen av eiendommen og dens nybygg.

Gården danner et hjørne til et smug som danner en ekstra forbindelse mellom Brugaten og Christian Krohgs gate, og er bygget med brukket hjørne. Hjørnet og fløyen mot smuget er bygget over fem fulle etasjer, mens en mindre fløy langs Brugaten er én etasje lavere. Gården er bygget i tegl, forsterket med skjelett i støpejern, etter amerikansk mønster. I første etasje er fasaden underlagt endringer i den grad at det ikke lenger finnes likheter med det opprinnelige uttrykk. Annen etasjes vinduer dannes av store stikkbuer, og omgis av sirlig kvaderpuss. Sluttstener i stukk avslutter buene i overkant. Fasadene er regelmessig komponert, i det vesentlige med parstilte akser mellom kolossalpilastre. Pilastrene er forblendet med lys gul tegl, på en maner arkitekt Cock ofte anvendte. I overkant er disse avsluttet med stiliserte kapitelpartier, og på nivå med vinduenes ornamenterte brystningsfelter brytes de av bånd i puss. Øverste etasje har rundbuede vinduer. Stiluttrykket er en sammensatt historisme med et visst industrielt preg etter amerikansk mønster, med forankring i et uttrykk preget av nybarokk og nyrenessanse. Gården har vært underlagt en rekke bygningsmessige endringer.

Omkring århundreskiftet hadde blant annet Kaffebrænderiet Aktiv tilhold i gården, en virksomhet som omtaltes som Norges største og mest tidsmessige kaffebrenneri.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1897.09.20, 1901.07.02
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ivar Cock

Hjørneparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no