Arkitektur og historie i Oslo:
Christies gate 20

Denne leiegården ble oppført i 1898-99 ved arkitekt Erik Fjeld, for hans egen regning. Gården ble oppført på en tomt skilt ut fra Sannergaten 22. Fjeld var arkitekt og ingeniør, bosatt i Kragerø.

Gården er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har en asymmetrisk komponert fasade, hvor venstre risalitt har parstilte vinduer, og den høyre en bred vindusakse. Risalittene er, i likhet med første etasje, kvaderpusset. Det brede midtpartiet har regelmessige, tette vindusakser. Den rikt ornamenterte fasaden har ulik dekor i hver etasje. I tredje etasje er vinduene kratig artikulert, med overdekninger hvor midtpartiet er hevet over den øvrige stukkbelistning. I fjerde etasje er vinduene innfattet av noe fremmedartede, gotiske buer. Stiluttrykket er en senhistorsime vesentlig preget av nyrenessanse, men altså med et uvanlig, gotisk innslag.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 101 mennesker her, fordelt på 19 leiligheter. Blant beboerne på denne tiden var bagermester Johan Larsen, murerne Thorvald Enersen og August Frantzen, stenpukker Johan Henrik Enersen og mekaniker ved Myrens Verksted Anders Dæhli.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Erik Fjeld

Detalj fra tredje og fjerde etasje.

Detalj fra fjerde og femte etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no