Arkitektur og historie i Oslo:
Christies gate 22

Denne gården ble byggemeldt i 1899 på en tomt skilt ut fra Sannergaten 22 for murmester Søderberg ved arkitekt Ludwig Zapffe. Det første prosjektet på eiendommen var byggemeldinger fra 1898-99 ved arkitekt Erik Fjeld for Nils Arnesen. Arnesen lot Zapffe overta i 1899, før Søderberg overtok eiendommen. Erik Fjeld lot dessuten oppføre nabogården i Christies gate 20 for egen regning i 1898. Zapffe tegnet også Christies gate 24 og 26 for ulike byggherrer.

Christies gate 22 er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade. Første etasje har nok opprinnelig vært kvaderpusset, men har vært underlagt en del endringer i årenes løp. Annen og femte etasje har en nøktern utforming, mens vinduene i tredje og fjerde etasje har artikulerte brystningsfelter og markerte overdekninger. Vindusaksene er organisert parvis, og i én av dem er mellomrommet mellom aksene noe større enn ellers. Stiluttrykket er nyrenessanse. I 1980 ble det utført loftsinnredning og rehabilitering i gården.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 53 beboere fordelt på 10 leiligheter. Her bodde blant andre bakeridisponent Jørgen Taraldsen, modellør i gips og ”tresement” Henrik Leopold Karlsen, kjelesmed ved Jacobsens verksted Jacob Fredriksen og blikkenslager Karl Gundersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Vinduer i fjerde etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no