Arkitektur og historie i Oslo:
Christies gate 24

Denne gården ble byggemeldt i 1898 på en tomt skilt ut fra Sannergaten 22 for snedker E. Jensen ved arkitekt Ludwig Zapffe. Zapffe tegnet også Christies gate 22 og 26 for ulike byggherrer. Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade.

Midtpartiet er markert som en svakt fremskutt risalitt med bredere vinduer enn i fasaden ellers. Første etasje er kvaderpusset opp til et nedtrukket gesimsbånd. Over annen etasjes brystningsfelter er fasaden forblendet med gul tegl av høy kvalitet i annen og tredje etasje, etter mønster fra luksuriøse boliggårder. Her er midtrisalitten markert med kvaderpuss. Annen etasje har klassiske, gavlformede tympanonfelter, mens man i tredje etasje finner buede overdekninger i puss og stukk. Mellom buene stikker markante ankerjern frem. Fjerde etasje er enklere utført, med glatte pussflater og profilert belistning rundt vinduene. Gesimsen utgjøres av et bånd men grunne konsoller. Stiluttrykket er senhistorisme vesentlig preget av nybarokk. Gården er svært lik Christies gate 26.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 88 beboere fordelt på 14 leiligheter. Blant beboerne var snekkermester Albert Emil Jensen, trolig den samme som byggherren, politikonstabel Thomas Nicolay Selle, handelsborger med sko- og kleshandel Petter Sigvardt Christiansen, infanterisersjant Olav Mohn samt et antall bygningsarbeidere innenfor ulike disipliner.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig ZapffeGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no