Arkitektur og historie i Oslo:
Christies gate 26

Denne gården ble byggemeldt i 1898 på en tomt skilt ut fra Sannergaten 22 for F. W. Nielsen ved arkitekt Ludwig Zapffe. Zapffe tegnet også Christies gate 22 og 24 for ulike byggherrer. I 1899 sto Christies gate i T. W. Nicolaysens navn.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Midtpartiet er markert som en svakt fremskutt risalitt med bredere vinduer enn i fasaden ellers. Første etasje er kvaderpusset opp til et nedtrukket gesimsbånd. Over annen etasjes brystningsfelter er fasaden forblendet med gul tegl av høy kvalitet i annen og tredje etasje, etter mønster fra luksuriøse boliggårder. Her er midtrisalitten markert med kvaderpuss. Annen etasje har klassiske, gavlformede tympanonfelter, mens man i tredje etasje finner buede overdekninger i puss og stukk. Mellom buene stikker markante ankerjern frem. Fjerde etasje er enklere utført, med glatte pussflater og profilert belistning rundt vinduene. Gesimsen utgjøres av et bånd men grunne konsoller. Stiluttrykket er senhistorisme vesentlig preget av nybarokk. Gården er svært lik Christies gate 24. I 1931 ble det utført en fasadeendring, trolig den samme som omgjorde deler av første etasje til butikklokaler.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 85 beboere fordelt på 15 leiligheter. Blant beboerne på den tiden var smedmester Ole Hansen, melkehandler Martha Eriksen, fullmektig ved mekanisk verksted Augustin Bjercke, bryggearbeider og festningsbygger Kristen Mortensen og en husstand folketelleren lurte på om var flyttet herfra.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Detalj av midtrisalitt.

Detalj fra tredje etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no