Arkitektur og historie i Oslo:
Colbjørnsens gate 13

Denne leiegården ble byggemeldt i 1895 for Christian Bøe ved arkitekt Olaf Boye på en tomt skilt ut fra Frognerveien 11. Den første byggemeldingen på eiendommen ble innlevert allerede i 1893, sammen med en byggemelding for nr. 11.

Colbjørnsens gate 13 er oppført i pusset tegl over fire etasjer, og har en smal forhave. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med en midtakse som domineres av trappegangens store vinduer. Hovedelement i komposisjonen er de to markante karnappene, rykket frem i fasadens fulle høyde som flanker til midtpartiet. Karnappene krones av mansardhjelmer. Første etasje er kvaderpusset, og i inngangspartiets overdekning finner man initialene C. B. Karnappenes hjørner er markert med horisontale striper i puss. I annen etasje finnes arkitektens særegne, stiliserte antefiks, som kjennetegner mange av hans bygninger fra denne perioden. Overdekningene i tredje etasje er noe enklere, mens aksene i fjerde etasje ledes videre opp til kraftige konsoller i den høye gesimsen, hvor man finner forenklede våpenskjold i hovedfeltene. Fjerde etasjes vinduer flankeres av ”paneler” i puss og stukk. Stiluttrykket er nybarokk. Gården er oppført som en tvilling av Colbjørnsens gate 11. I 1970 ble gården ominnredet til hybler. De nye vinduene har et uttrykk som bryter med gårdens øvrige stil. Ved folketellingen anno 1900 hadde Colbjørnsens gate 13 i alt 39 beboere fordelt på åtte leiligheter.

Gården tilhørte på den tiden fru Jenny Tandberg, og hun bodde også her med sin familie. Blant hennes leieboere var forretningsfører i Verdens Gang Christian Garup Meidell, kontorsjef ved Christiania Spigerverk Hans Holst Fleischer, handelsborger Peter Stangebye samt juridisk konsulent i Landbrugsdepartementet og sekretær i Den parlamentariske landbrugskommision Wilhelm Dunker Dons og hustru Ella f. Anker. Sistnevnte var kvinnesaksforkjemper og søster av Katti Anker Møller, og er blitt kalt ”barnetrygdens mor”. Hun var journalist, og forfatter av en rekke bøker.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Ella_Anker/utdypning
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av antefiks og initialer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no