Arkitektur og historie i Oslo:
Cort Adelers gate 27

Denne hjørnegården til Huitfeldts gate ble byggemeldt i 1888 for firmaet Holter & Borgen, ved arkitekt Einar Smith, på en tomt skilt ut fra Løkkeveien 3. Smith tegnet samtidig Holter & Borgens gård i Cort Adelers gate 29. Begge gårdene tilhørte i 1892 Livsforsikringsselskabet Idun.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Det frilagte hjørnet mot Industriskolen er avrundet. Fasaden mot Cort Adelers gate er sammensatt i komposisjonen, mens den mot Huitfeldts gate er symmetrisk komponert, med siderisalitter i flankene, og vekselvis brede og smale vindusakser. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men etter fasadeendringer i 1933 og senere, er etasjen åpnet opp med store butikkvinduer. I annen etasje flankeres vinduene av enkle pilastre, og i tredje etasje av stukkbelistning med konsoller. Artikuleringen i fjerde etasje er enklere, utenom i risalittene, hvor brede, korte pilastre flankerer vinduene. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 45 beboere fordelt på ti leiligheter. Her bodde blant andre folkeskolelærerinnene Anna Engh, Sofie Emilie Aubert og Magdalene Frisak, privatskolelærerinne Juliane Marie Helene Charlotte Aubert, tilsynslærerinne ved Kristiania folkeskoler Fransiska Elisa Aubert og sekretær i Idun Jacob Gabriel Lund.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Einar SmithGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no