Arkitektur og historie i Oslo:
Dælenenggaten 30

Denne gården ble byggemeldt i 1895 av fabrikkbestyrer Olaf Larsen på Freia ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Gulbransen tegnet også nabogårdene i Københavngaten 15, 17 og 19 for Larsen samme år. Alle de fire bygningene er oppført på parseller av Københavngaten 17b.

Dælenenggaten 30 er bygget i upusset rød tegl, med beskjeden detaljering i puss og stukk. Første etasje er kvaderpusset. Fasaden har en uvanlig komposisjon, med stadig økende avstand mellom vinduene, sett fra inngangspartiet. Stiluttrykket er beskjeden senklassisisme/nyrenessanse.

Gårdens eier ved århundreskiftet var August Holmsen. Blant de 59 beboerne fordelt på gårdens 14 små leiligheter ved folketellingen anno 1900 var brødrene og renovasjonsarbeiderne Peter og Oscar Jørgensen, forgyller hos Blomqvist Rudolf Amli, politikonstabel Christian Hverven og vaskekone Olivie Emilie Christiansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!