Arkitektur og historie i Oslo:
Løkenhjørnet, Dops gate 11

Denne beskjedne hjørnegården til Fredensborgveien ble byggemeldt i 1871 for malermester Olav Iversen Wiehe fra Stange ved E. O. Olsen. Inntil 1896 var gatens navn Kroken, eller Krogen. Wiehe var i 1870-årene også eier av Torggaten 27, hvor han hadde sin forretning, og Osterhaus’ gate 9. I 1885 lot han oppføre sin spektakulære villa Seterhøi på ”Bekkelagshøiden”.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med brukket hjørne mot krysset. Hovedfasaden domineres av tette, regelmessige vindusakser. Stiluttrykket er en enkel senklassisisme. Fasadenes opprinnelige uttrykk er forringet gjennom senere forenklinger. I nyere tid er loftet bygget ut for beboelse.

I 1875 bodde det 26 mennesker her, fordelt på eiendommens seks leiligheter. Blant beboerne var handelsborger Anton Løken, ”casserer” Josefine Thoresen, boktrykker og typograf Fredrik Selmer og presteenkene Inger Laurine Flood og Marie Teisner. Blant de 25 beboerne i 1885 var handelsborger Wilhelm Grundstrøm, telefonarbeider Julius Andresen, kontorfullmektig og senere fabrikkdisponent Anton Løken og den samme Fredrik Selmer som ovenfor. På et tidspunkt var Anton Løken også blitt gårdens eier.

Ved folketellingen anno 1900 fant man 15 mennesker i gården. Her bodde ennå gårdeier Anton Løken og typograf Fredrik Selmer, samt pianolærerinnen Inger Syvertsen og typograf Olaf Emanuel Johannessen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
http://eikaberg.org/Seterhoy.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
DigitalarkivetArkitektur og historie i Oslo

Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no