Arkitektur og historie i Oslo:
Dovregaten 2

Denne hjørnegården til Sofies gate ble oppført i 1896-97 for tømmermester Bernt O. Hansen fra Nesodden ved arkitekt Ludwig Zapffe, på en tomt skilt ut fra Dalsbergstien 6. Hansen delte denne tomten i to og fikk oppført Dovregaten 2 og 4, begge ved arkitekt Zapffe.

Dovregaten 2 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, på en høy underetasje, i sterkt skrånende terreng. Den svært smale kortsiden vender diagonalt mot Sofies gate, og er symmetrisk komponert. Midtpartiet utgjør en risalitt med balkonger. Her ble balkongene fjernet, men det er siden satt opp nye. Fasaden mot Dovregaten er asymmetrisk komponert, med portrommet i høyre flanke. Første etasje er kvaderpusset i grunt relieff. I annen og tredje etasje har vinduene rette, konsollbårne overdekninger og sluttstensimitasjoner i stukk. Fjerde etasje er enkelt artikulert, og over denne brytes gesimsen av store konsoller. Stiluttrykket er en enkel, eklektisk historisme preget av nybarokk.

I 1982 ble loftet innredet for beboelse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 31 beboere fordelt på 8 leiligheter. Her bodde gårdeier Hansen og hans hustru, og blant leieboerne var musikklærerinne Augusta Flood Hansen, kommandersersjant ved Ingeniørvåpenet og kontorist hos Veidirektøren Hans Peter Petersen Sundberg, formann ved Christiania Begravelsesbureau Arnt Olsen Haugen og ingeniør og verksmester Hjalmar Aass.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig ZapffeGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no