Arkitektur og historie i Oslo:
Dronning Astrids gate 7

Denne hjørnegården ble byggemeldt på en tomt kalt Vibes gate 9c i 1898 ved den svenske arkitekt og byggmester Samuel Borgfelt for snekkermester Nils Jacob Lindén, en svenske fra Wittsjö. Mot slutten av 1890-årene tegnet også Borgfelt gårdene i Vibes gate 9 og 15 for Lindén.

Dronning Astrids gate 7 er oppført over fem fulle etasjer, og er en høy boliggård for denne perioden. Gården har brukket hjørne, med litt uregelmessige vindusakser i begge gatefasader. Over portrommet mot Dronning Astrids gate, samt i det brukne hjørnet, er vinduene bredere enn ellers i fasaden. Fasadene er i de to nederste etasjer kvaderpusset, med ornamenterte brystningsfelter i annen etasje. De tre øverste etasjer har pussede veggflater, med forseggjorte vindusomramminger i upusset gul tegl av høy kvalitet. I tredje etasje er vindusoverdekningene rundbuede, utfylt med kraftig stukkornamentikk og med gipshoder i ”sluttstenene”. Fjerde etasjes vinduer har stikkbuede overdekninger, og i femte er de enkle overdekningene lagt inn i den beskjedne gesimsen. Stiluttrykket er en sammensatt senhistorisme preget av blant annet nybarokk. Gården minner om en større utgave av Vibes gate 9.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 81 beboere fordelt på 18 leiligheter. Blant menneskene her dengang fant man bestyrer ved Kristiania Lagerhuse Wilhelm Tandberg, laboratoriearbeider ved Artillieriets laboratorium Ferdinand Strøm, gartner Karl Myhrvold, frihandlerske Hilda Caroline Olsen og handelsborger John Henry Marmont.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Samuel Borgfelt

Vindu i annen etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no