Arkitektur og historie i Oslo:
Enderlégården, Dybwads gate 3

Detalj av porten.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no