Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 17

Denne gården ble byggemeldt i 1898 på en parsell av Frognergaden 11b (Nobels gate) av Edvard Refsum fra Sørum ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Gulbransen tegnet også nr. 19 for Refsum. Denne ble bygget samtidig, men er senere revet.

Eckersbergs gate 17 er bygget over fire etasjer med gatefasade i gul tegl, med kvaderpusset første etasje. Fasaden er symmetrisk komponert, med store trappevinduer langs midtaksen, flankert av to karnapper. Portrommet har en asymmetrisk plassering. Ornamentale virkemidler oppnås ved bruk av rød tegl ved hjørner og vinduer, samt stukk i vindusoverdekningene. Stiluttrykket er nybarokk. Loftet er innredet i nyere tid.

Blant gårdens 43 beboere fordelt på åtte leiligheter ved folketellingen anno 1900 var skogkonsulent i Landbruksdepartementet Michael Saxlund, bokholderske Harda Deichmann-Sørensen, handelsreisende Lorentz Ferdinand Henriksen og handelsagent Jens Fischer.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av veggparti

Detalj av midtakse, øvre del

Detalj av midtakse

Detalj av midtakse med del av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!