Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 2

Denne gården ble byggemeldt i 1897 på en parsell av Frognerveien 48 av byggmester Emil Ruud ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Ruud fikk samtidig oppført Eckersbergs gate 4 og Gimleveien 22 etter arkitekt Gulbransens tegninger. Eckersbergs gate 2 og 4 er nærmest identiske, og alle de tre gårdene har den samme fasadeutsmykningen.

Gården er bygget i pusset tegl over fire etasjer, med en smal, symmetrisk komponert gatefasade. Midtaksen utgjøres av trappegangen, med store vindusåpninger. Denne flankeres av to karnapper. Første etasje har kraftig kvaderpuss, mens annen og tredje etasje er knyttet sammen kompositorisk, og har hjørnekvadre. Stiluttrykket er nybarokk.

Emil Ruud var også gårdens eier i 1899. Blant gårdens 38 beboere fordelt på fem boliger ved folketellingen anno 1900 var enkefru Berit Lindeman, kontorsjef hos Molstad & Co. Johannes Svensen, overrettssakfører Isak Moe og ingeniør John Marthinius Grawok.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av veggpartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!