Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 31

Denne hjørnegården til Gimleveien ble oppført i 1898-99 på en tomt utskilt fra Frognerveien 40, for malermester Aamaal ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Tømmermester Hans Rikard Dahl var også involvert. Eiendommen tilhørte i 1899 J. R. Bull.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Fasaden mot Gimleveien har vekselvis enkle og parstilte vindusakser i et regelmessig mønster. Fasaden mot Eckersbergs gate har en mer regelmessig komposisjon. Første etasje bærer tidens sedvanlige kvaderpuss i dypt relieff, mens annen etasje har glatte pussflater og sparsomt markerte vinduer. Tredje og fjerde etasje har fasader i upusset rød tegl. Fjerde etasjes vinduer har barokkpregede ornamenterte brystningsfelter og rundbuer utført i gul tegl. Hjørnet markeres med smijernsbalkonger. Stiluttrykket er nyrenessanse. I 1944 ble huset underlagt reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 58 beboere fordelt på 16 leiligheter av moderat størrelse. Blant menneskene her på denne tiden var lærerinne i Læderplastik og Træsløjd Haraldine Kähler, lærerinne ved Oslo pigeskole Aslaug Jahr, urmaker Johan Nordlien, kunsthandler hos Parmanns & Co. Ludvig Olsen og snekkersvenn ved Brødrene Hals’ pianofabrikk Emil Ovarius Tjensvold.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899 Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av fasadeparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no