Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 33

Denne hjørnegården til Gimleveien ble oppført i 1898-99 på en tomt utskilt fra Frognerveien 40, for murmesterbrødrene Carl og Søren Pedersen ved arkitekt Carl Konopka. Brødrene Pedersen lot oppføre en mengde leiegårder i Frogner-området på 1890-tallet, og mange av disse ble tegnet over samme lest av arkitekt Konopka.

Den første byggemeldingen her ble innsendt i 1898 av Samuel Borgfelt på vegne av Julius Berg. Brødrene Pedersen tok over, og lot byggemelde gårdene i Eckersbergs gate 33, 35 og 37, alle ved Konopka. Nr. 37 ble ikke oppført.

Gården er oppført over fire fulle etasjer, med brukket hjørne, og fasader for det meste forblendet med gulrød teglsten av høy kvalitet. Fasadenes vindusakser er uregelmessige, med smijernsbalkonger på hjørnet og mot Gimleveien. Første etasje har tidens sedvanlige kvaderpuss. Annen og tredje etasje knyttes sammen av stukkornamentikken, mens fjerde etasje er meget enkel utvendig. De ornamentale virkemidlene, med annen etasjes karakteristiske vinduspilastre, gjentas i mange av fasadene i brødrene Pedersens gårder. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse.

Eiendommen tilhørte i 1899 igjen Julius Berg. Han kan ha vært involvert i brødrene Pedersens konsortium for byggingen. I 1944 ble huset underlagt reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943. I 1971 ble det bygget et atelier på loftet.

Gården hadde ved folketellingen anno 1900 33 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var den forannevnte murmester Søren Pedersen med familie, tollkontoristinne Anna Eckhoff, fotograf Otto Kohlschmidt og sypike på korsettfabrikk Andrea Larsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl KonopkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no