Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 35

Denne hjørnegården til Gimleveien ble oppført i 1898-99 på en tomt utskilt fra Frognerveien 40, for murmesterbrødrene Carl og Søren Pedersen ved arkitekt Carl Konopka. Brødrene Pedersen lot oppføre en mengde leiegårder i Frogner-området på 1890-tallet, og mange av disse ble tegnet over samme lest av arkitekt Konopka. Brødrene Pedersen byggemeldte gårdene i Eckersbergs gate 33, 35 og 37, alle ved Konopka. Nr. 37 ble aldri bygget.

Gården er bygget i pusset tegl med en lang og enkelt utformet gatefasade. Vindusaksene sitter tett i et ikkesymmetrisk mønster. Første etasje har tidens sedvanlige kvaderpuss. Annen og tredje etasje knyttes sammen av stukkornamentikken, mens fjerde etasje er meget enkel utvendig. De ornamentale virkemidlene, med annen etasjes karakteristiske vinduspilastre, gjentas i mange av fasadene i brødrene Pedersens gårder. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse. På 1900-tallet ble loftet utbygget til boliger.

Gården hadde ved folketellingen anno 1900 50 beboere fordelt på 12 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var frihandlerske Marie Johansen, pianosnedker Gerhard Arnesen, baadbygger Gustav Adolf Aarseth, stabssersjant i Marinen Hilmar Severin Toftager og tomtegraver og stenhugger Erik Karlsen Stensbye, som oppga at ”for nerværen bygger jeg 2 Gaarder”.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Detalj av vindu.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no