Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 4

Denne gården ble byggemeldt i 1897 på en parsell av Frognerveien 48 av byggmester Emil Ruud ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Ruud fikk samtidig oppført Eckersbergs gate 2 og Gimleveien 22 etter arkitekt Gulbransens tegninger. Eckersbergs gate 2 og 4 er nærmest identiske, og alle de tre gårdene har den samme fasadeutsmykningen.

Gården er bygget i pusset tegl over fire etasjer, med en smal, symmetrisk komponert gatefasade. Midtaksen utgjøres av trappegangen, med store vindusåpninger. Denne flankeres av to karnapper. Første etasje har kraftig kvaderpuss, mens annen og tredje etasje er knyttet sammen kompositorisk, og har hjørnekvadre. Stiluttrykket er nybarokk. Fasaden forstyrres noe av en lite heldig utskiftning av vinduer.

Emil Ruud var også gårdens eier i 1899. Blant gårdens 29 beboere fordelt på syv boliger ved folketellingen anno 1900 var Cand. Mag. og lærer ved privatskole Einar Overwien, tollkontrollør Edward Thurmann Sverdrup og agent i eiendomsomsetning Hakon Preus.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av veggparti

Detalj av vindusoverdekning

Detalj av brystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!