Arkitektur og historie i Oslo:
Elisenbergveien 12

Denne gården ble byggemeldt i 1896 for handelsborger H. Hansen ved arkitekt Ludwig Zapffe, på en tomt skilt ut fra Frognerveien 48. Hansen lot på samme tid oppføre Elisenbergveien 14, også denne ved arkitekt Zapffe. Ved århundreskiftet tilhørte Elisenbergveien 12 enkefru Gunhild Hals.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, i skrånende terreng. Gatefasaden har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, men med kompositoriske avvik i flankene. Trappegangens store vinduer utgjør midtaksen, og avsluttes oventil ved en stor rundbue over et karakteristisk oktagonalt vindu. Over denne troner en brutt bue i stukk, og bakenfor dette øverste gesimselement sto opprinnelig en tårnhjelm lik den man ser i nr. 14.

Første etasje er kvaderpusset, og har den store portromsåpningen plassert til høyre. Etasjene over har variert utforming, med pilastre, brystningsfelter og buede overdekninger som gjentatte elementer. De to brede balkongaksene danner et kompositorisk par, med lange, svungne smijernsbalkonger og smale vinduer gruppert tre og tre. Stiluttrykket er nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 45 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde gårdeiersken og hennes familie, og blant leieboerne var direktør ved kjemisk fabrikk Carl Paul, ingeniør i stenindustrien Otto Galdert, sogneprest Kristian Finborud, rittmester og adjoint ("adjutant") i Generalstaben Wilhelm l'Orange og kaptein og adjoint i Generalstaben Harald Ingvar Johannessen.

I årene omkring Første verdenskrig drev komponist og organist Eyvind Alnæs musikkundervisning her. I 1955 ble det innredet kontorer i en tidligere leilighet. Landsforeningen for kosthold og helse hadde i mange år tilhold på denne adressen. Adressen nevnes i boken "Dyr jeg har kjent" av Cora Sandel.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Diverse utgivelser fra Landsforeningen for kosthold og helse, 1956-1990
Aftenposten, diverse annonser 1914-1918Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Detalj fra midtaksen.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no