Arkitektur og historie i Oslo:
Elisenbergveien 7

Denne hjørnegården til Tostrups gate ble byggemeldt i 1898 for Hj. og B. Jacobsen ved arkitekt Ludwig Zapffe, på en tomt skilt ut fra Drammensveien 77b. Ved århundreskiftet tilhørte gården redaksjonssekretær i Aftenposten Ola Christofersen.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fem fulle etasjer, i skrånende terreng. Hjørnet er brukket, og er utstyrt med et hengende karnapp, kronet med oktogonal tårnhjelm og kuppel med støpejernsfløy preget med årstallet 1898. Første etasje er kvaderpusset, og har store butikkvinduer. I annen etasje er vinduene flankert av små kvadere, som forlenges til horisontale bånd. I de tre øverste etasjene er veggflatene forblendet med upusset rød tegl, og artikulert med detaljer i puss og stukk. I tredje etasje har vinduene buede overdekninger, og de i fjerde etasje er spisse. I femte etasje bryter vinduene inn i det brede gesimsbåndet.

Gatefasadene har en grunnleggende regelmessig komposisjon, men er likevel asymmetriske. Enkelte akser markeres med smijernsbalkonger, som i sideaksen til høyre for det kraftige, polygonale karnappet mot Elisenbergveien. Stiluttrykket er en senhistoristisk eklektisme, men trekk fra nyrenessanse og nybarokk.

På 1900-tallets annen halvdel er det gjort flere inngrep i bygget, som innsetting av takarker samt et nokså uheldig påbygg over karnappet. Tårnhjelmen er også endel forenklet. Ved folketellingen anno 1900 var seks av leilighetene i den nylig ferdigstilte gården bebodd. Her bodde den ovenfornevnte gårdeier Christofersen med familie, og blant leieboerne her på den tiden var bakerforretningsinnehaverske Karoline Nordby, ingeniør ved Statsbanene Nils Vogt Kielland, disponent for Norsk Filigransfabrik Karl Wilhelm Frisenberg og offiser, kaptein og kvartermester ved Søndmøre Linjebataljon Kåre Sverressønn Klingenberg.

Gården ble i 1912 lagt ut for salg med en skattetakst på kr. 100 000. Salget ble først fullført i 1914. Aksjeselskapet Elisenbergveien 7 overtok da eiendommen for kr. 87 000.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1900
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Aftenposten 1912.07.12, 1914.01.10



Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Detalj av tårnhjelm.



Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no