Arkitektur og historie i Oslo:
Erling Skjalgssons gate 20

Denne gården ble oppført i 1898-99 for Emil Ruud, ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen, på en tomt skilt ut fra Frognergaten (Nobels gate) 11b.

Gården er oppført i upusset og pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade. I første etasje brytes den overordnede symmetrien av portrommets plassering, samt en gammel butikkdør. Her har opprinnelig veggflatene vært kvaderpussede. Trappegangens store vinduer avsluttes oventil av en stor rundbue flankert av kolossalpilastre, og danner fasadens dominerende midtakse. Denne flankeres av smijernsbalkonger. I annen til fjerde etasje er ytterveggene forblendet med gul tegl av første sortering, et materiale typisk for området og epoken. Vinduene omsluttes av kraftig stukkatur. Tredje etasjes brystningsfelter prydes av byggherrens initialer E. R., og over disse leder kanellerte pilastre opp til spisse, gavlformede overdekninger. Fjerde etasjes rundbuede vinduer har ansiktsmasker i de overdekkende sluttstensetterligningene. Takgesimsen domineres av buede konsoller. Stiluttrykket er senhistorismens eklektiske nybarokk.

Ved rehabilitering er balkongenes opprinnelige konsoller skiftet ut med lange støttestag.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 47 beboere fordelt på ni leiligheter. Her bodde blant andre kullhandler Hager Edmund Jordan, kassererske i fotografforetning Ragnhild Gundersen, handelsagent Christian Jørgen Henschien og postekspeditør Fredrik Hansen.

Gården ble med tiden omgjort til et aksjeselskap ved navn Erling Skjalgssons gate 20, en eiendom som i 1916 ble solgt til aksjeselskapet Asdave for kr. 160 000. I 1917 averterte Rosa Reinholdt for sine tjenester innenfor sykegymnastikk fra gården.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1916.06.21, 1917.05.02
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Gulbransen

Detalj av vinduer.

Byggherrens initialer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no