Arkitektur og historie i Oslo:
Erling Skjalgssons gate 24

Denne hjørnegården til Eckersbergs gate ble byggemeldt i 1898 på en eiendom skilt ut fra Frognergaden 11 (Nobels gate), for J. Ruud og H. Pedersen, ved arkitekt og murmester Søren Ingvald Hansen.

Gården er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne. Fasadene er uregelmessig komponert, med smijernsbalkonger på hovedaksene. Første etasje er kvaderpusset, og over dette har de øvrige etasjene enkelt utsmykkede vinduer, med litt ulik artikulasjon i hver etasje. Annen etasjes vinduer er flankert av pilastre, og i femte etasje føres overdekningene opp i gesimsen ved buede konsoller. Stiluttrykket er en enkel senhistorisme preget av nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 74 personer her, fordelt på eiendommens 15 leiligeheter. Blant beboerne på denne tiden var overrettssakfører og ansatt i Revisjonsdepartementet Harald Kaas, departementssekretær Olaf Kristian Schøyen, strygeriinnehaverske Stine Pihlgren Nilsen og kystartillerikaptein Axel Fredrik Holter.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Søren Ingvald HansenGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no