Arkitektur og historie i Oslo:
Folkets Hus I, Youngs gate 13

Det gamle Folkets Hus i Kristiania ble bygget i Youngbakken i 1907, etter tegninger av arkitekt Harald Olsen. På denne tomten hadde overrettssakfører Johannes Irgens Brun tidligere sin bolig- og forretningsgård, oppført i 1873 ved arkitekt Jacob Wilhelm Nordan.

Folkets Hus i Kristiania ble oppført om et samlende sted for en mengde fagforeninger, som det andre i landet. Det første Folkets Hus ble oppført i Bergen i 1901. Den mest prominente av fagforeningene var Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO), men her fant man også Bagersvendenes foreninge, Murernes union og Arbeiderpartiets kvindeforbund, for å nevne noen.

Allerede fra 1911 ble nye eiendommer føyet til, og i 1914 fikk hovedbygningen et mindre påbygg ved arkitekt Karl Høie.

Folkets hus ble utført i en nøktern senhistorisme preget av nyrenessanse, med en symmetrisk komponert gatefasade med markerte flanker i form av svakt fremskutte risalitter. Balkonger og takarker understreket symmetrien ytterligere, likeså den store takrytteren i form av en mansardhjelm, med to mindre "søsken" over flankene.

I 1935-36 ble det bygget et nybygg med storsal mot Henrik Ibsens gate (i dag Hammersborggaten). Omkring 1954 ble Oslos første Folkets Hus revet, og det nye sto ferdig i 1962, oppført etter arkitekt Knut Knutsens tegninger. Hele dette kvartalet har fra 1985 tilhørt Folkets Hus.

Kilder:
Oslo Byleksikon, Kunnskapsforlaget, 2000
Arbeiderbevegelsens arkiv, http://www.arbark.no/
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Harald Olsen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!