Arkitektur og historie i Oslo:
Frognerveien 14

Denne gården ble byggemeldt anno 1900 av byggherre Anders Taraldsen fra Holt i Aust-Agder ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Gården ble bygget på en parsell av Frognerveien 12, ervervet fra murmester Carl Wilhelm Fredrik Christensen.

Gulbransen tegnet også de monumentale gårdene i Thomas Heftyes gate 45 og 47 for Taraldsen (1898-1900). Frognerveien 14 har et visst slektskap med disse, blant annet i de brutte vindusoverdekningene i fjerde etasje, og har gatefasade i gulrød "Frogner-tegl" med artikulering i puss og stukk og den sedvanilige kvaderpuss i første etasje. Fasaden er symmetrisk - med unntak av portrommets plassering, og stiluttrykket er nybarokk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av inngangsparti

Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!