Arkitektur og historie i Oslo:
Frognerveien 3

Denne hjørnegården til Oscars gate ble byggemeldt i 1893 for malermester og eiendomsspekulant Even Johannessen Gunderud fra Stange ved arkitekt Christian Reuter, på tomteparseller fra Oscars gate og Frognerveien. Gunderud lot oppføre en mengde leiegårder på Frogner og i Vika på 1870-, 1880- og 1890-tallet. Arkitekt Reuter tegnet også nabogården, Oscars gate 92, for Gunderud.

Frognerveien 3 er oppført i skrånende terreng, i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en høy kjeller ut mot Frognerveien. Gården har brukket hjørne, og symmetrisk komponert fasade mot Frognerveien. Symmetrien markeres av to svakt fremskutte siderisalitter. Første etasje har brede og smale pussbånd i svakt relieff i fasaden. Sideaksene har markerte hjørnekvadre, og i annen og tredje etasje har vinduene svungne overdekninger. Hjørnet samt aksen over inngangspartiet i Oscars gate er markert med smijernsbalkonger. Fjerde etasjes vinduer har enkel pussartikulering, og rette overdekninger i komposisjonens hovedakser. Stiluttrykket er nybarokk. I 1894 byggemeldte Gunderud et uthus på eiendommen.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i advokat Johnny Ramms eie. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 68 beboere fordelt på ni romslige leiligheter. Blant dem var kullhandler Jens Andersen, direktør for Det civile veterinærvesen Ole Olsen Malm, Rikshospitalets kasserer Poul Andreas Johansen og iseksportør Alexander Krog.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Christian Reuter

Fasadedetalj med løvehode.

Detalj av overdekning.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no