Arkitektur og historie i Oslo:
Frognerveien 4

Denne gården ble oppført 1892-93 for byggmester Rasmussen, på en parsell av Frognerveien 4. Byggearbeider på tomten ble først anmeldt i 1892 for Berger Johansen, men Rasmussen overtok eiendommen, og den svenske arkitekt Anselm Liljeström utførte tegningene til byggemeldingen. Meldingen ble imidlertid innsendt av arkitekt Kristen Rivertz, som da hadde overtatt ansvaret.

Gården er oppført i tegl over fire fulle etasjer. Gatefasaden er i det vesentligste utført i upusset rød tegl, med unntak av første etasjes kvaderpuss, samt detaljer i fasaden. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med forsiktig antydede sideakser med attikaoppbygg. Stiluttrykket er en eklektisk historisme preget av nyrenessanse og nybarokk. Balkonger med lett smijernsgelender flankerer sideaksene. Huset ble underlagt en mindre fasadeendring allerede i 1896, og måtte repareres grundig i 1944 etter eksplosjonen på Filipstad. Vinduene har dessuten en enklere inndeling enn de opprinnelige.

Henimot århundreskiftet var overrettssakfører Salvesen blitt gårdens eier. Ved folketellijngen anno 1900 hadde gården 58 beboere fordelt på 11 leiligheter. Blant beboerne var kolonialforretningsinnehaver Karl Alfred Evensen, agent for omsætning, inkasso og revisjon Halvor Kanid, handlende Martha Furseth, barbermester Edvard Reinskou og sekretær i Arbeidsdepartementet Ludvig Hedenskou.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Kristen Rivertz

Detalj av sideakse med oppbygg

Detalj av balkong og smijernGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no