Arkitektur og historie i Oslo:
Gabels gate 8

Denne hjørnegården til Eivind Astrups gate ble oppført i 1898-99 for agent og kornforretningsdrivende Carl Wilhelm Gotfred Engelstad fra Kristiania ved arkitekt og byggmester Alfred Køhn, på en eiendom skilt ut fra Drammensveien 64c. Engelstad var yrkesmilitær i en årrekke før han satset på handel.

Gabels gate 8 er oppført i tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne med tidens karakteristiske smijernsbalkonger. Kortfasaden mot Gabels gate er asymmetrisk komponert, med et polygonalt karnapp i bygningens fulle høyde som dominerende motiv. Først etasje er kvaderpusset, og de øvrige etasjer er forblendet med gul tegl av høy kvalitet. De tre øverste etasjenes fasader deles opp av åtte horisontale bånd. I annen etasje har vinduene stikkbuede overdekninger i tegl. Tredje etasjes vinduer er de dominerende, med kraftige avrundede tympanonoverdekninger og entabulatur. Fjerde etasje er enklere utført, med et svakt nedtrukket gesimsbånd. Den lengre fasaden mot Eivind Astrups gate er også asymmetrisk, med én vindusakse som er bredere enn de øvrige. Stiluttrykket er en eklektisk historisme preget av nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 35 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant menneskene her var hovedkasserer i Brandforsikringsselskabet Norden Jørgen Gjerdrum, advokat Johannes Meyer, skipskaptein Hjalmar Jørgensen og redaktør i Verden Gang Hagbart Kristoffersen.

Kilder:
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Alfred Køhn

Fasade mot Eivind Astrups gate.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no