Arkitektur og historie i Oslo:
Store Munkengen, Galgeberg 2

Denne villaen ble oppført i 1876, som en hovedbygning inntil et lavt hus som kan stamme fra 1700-tallet. Her bodde i 1875 lokomotivfører Hans Jensen fra Grue med familie, før eiendommen ble utbygget. Denne delen er empirepreget, og bar navnet Kaspergården, etter slagter Hansen som var eier av huset tidlig på 1800-tallet. Iløpet av 1800-tallet ble dette enetasjes bygget forhøyet med enda en etasje. Dette skjedde rundt 1865, da eieren av Jordal teglverk, Peder Olsen, overtok eiendommen.

Nybygget ble oppført som bolig for overrettssakfører og trelasthandler Georg Fredrik Henriksen ved tømmermester og utøvende arkitekt Carl Agthe. Henriksen var født i Kristiania, men arbeidet i Kongsvinger i 1850-årene. I den siste tiden der hadde han den senere dikter Jonas Lie ansatt som fullmektig. Da Henriksen vendte tilbake til Kristiania bosatte han seg på Grønland, der han oppholdt seg inntil villaen på Galgeberg kunne tas i bruk. Store Munkengen hadde i mange år adressen Justiskroken 6. De omkringliggende eiendommer var eiet av andre medlemmer av familien Henriksen i 1875, og senere av Georg Henriksens selskap, Store Munkeengens Interessentskab.

Henriksen hadde lenge benyttet Agthe som byggmester og arkitekt før herskapshuset på Galgeberg ble oppført, blant annet byggearbeider ved tilbygg og påbygg i Grønland 25 og 29 (1874), Høvleribygning i Tøyenbekken 3 (1874) og senere et skur for sommerteater i St. Halvards gate 30 (1893). Hovedbygningen på Store Munkengen er oppført over to etasjer i pusset tegl, med en symmetrisk komponert havefasade. Tyngdepunktet i komposisjonen dannes av det monumentale mindtpartiet som domineres av en frodig ornamentert romansk bue som omslutter annen etasjes to rundbuede vinduer. Ornamentikken har et nærmest orientalsk preg, mens stiluttrykket ellers er en veneziansk ungrenessanse med betydelige nyromanske innslag. En lav vinterhave i tre bryter den ellers regelmessige komposisjonen.

Tidlig i 1920-årene overtok grosserer M. P. Olsen de gamle Henriksenske eiendommer på Galgeberg, og benyttet lenge Store Munkengen som bolig.

Villaen var lenge forfallen, men ble omkring 2003 restaurert. Da ble også den eldre fløyen erstattet av en ny.

Kilder:
Alf Næsheim – Kristiania i Oslo, bd. 2, 1987
Klassekampen 16. januar 1999
Olaf Brynn - Kongsvinger: En historisk overiskt, 1929
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1892, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Agthe

Perspektiv og omgivelser

Detalj av midtpartiet

Detalj av hovedmotiv

Vinduer i annen etasje

Detalj av vinduer i annen etasje

Detalj av brystningsfelt

Villaen før rehabiliteringGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no