Arkitektur og historie i Oslo:
Gimleveien 22

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1897 på en parsell av Frognerveien 48 av byggmester Emil Ruud ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Ruud fikk samtidig oppført Eckersbergs gate 2 og 4 etter arkitekt Gulbransens tegninger. Eckersbergs gate 2 og 4 er nærmest identiske, og alle de tre gårdene har den samme fasadeutsmykningen.

Gården er bygget i pusset tegl over fire etasjer.Første etasje har kraftig kvaderpuss, mens annen og tredje etasje er knyttet sammen kompositorisk, og har hjørnekvadre. Fasaden mot Eckersbergs gate er symmetrisk komponert, med et polygonalt karnapp som midtakse. Hjørnet har et selsomt utseende; det er brukket fra annen etasje og opp, med halvsirkelrunde altaner understøttet av enkeltsøyler. Fasaden mot Gimleveien er langt enklere, med to markerte sideflanker, og ellers en ikke-symmetrisk komposisjon. Stiluttrykket er nybarokk.

Emil Ruud var også gårdens eier i 1899. Blant gårdens 51 beboere fordelt på 12 boliger ved folketellingen anno 1900 var frihandler Gevarda Bjørnstad, forretningsmann ved Marlows vinforretning Jens Klem, handelsreisende i melbransjen Edvard Erichsen og agent Jacob Christian Lerche Dahl Wesenberg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av hjørnet

Detalj av veggpartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!