Arkitektur og historie i Oslo:
Grüners gate 5

Denne leiegården ble byggemeldt i 1895 for Søhol og Askvold ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. De samme herrer sto også for den samtidige oppføringen av nabogården, Grüners gate 7.

Grüners gate 5 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har med unntak av første etasje en symmetrisk komponert gatefasade. Første etasje bærer epokens sedvanlige kvaderpuss, og har store vindusåpninger for butikklokaler. Sideaksene er parstilt, og flankeres i annen og tredje etasje av kvadrerte pilastre. Vinduene her har enkle overdekninger som binder vindusparene sammen. I annen etasje har vinduene stukkornamenterte brystningsfelter. Vinduene i fjerde etasje har en enklere innfatning. Her forlenges de vertikale pilasteraksene med korte, joniske pilastre. Gesimsen utgjøres av enkle konsoller. Stiluttrykket er nyrenessanse. Gården mot gaten er sammenbygget med en sidefløy og en bakfløy.

Henimot århundreskiftet var skipsfører Grønneberg eier av gården. Her bodde det ved folketellingen anno 1900 i alt 123 mennesker fordelt på 22 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var bokbinder Willy Bahr, politikonstabel Martin Olaussen Braathen, styrmann Hans Jacob Falch, elektriker Johan Svarstad og støperiarbeider Karl Lagerfeldt.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899 Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av annen og tredje etasje.

Detalj av vindu.

Detalj av brystningsfelt.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no