Arkitektur og historie i Oslo:
Grüners gate 7

På denne eiendommen ble det i 1875 oppført en mindre bygning for A. Sundbye. Tidlig i 1890-årene var kandidat C. Hanson dens eier. I 1895 lot Søhol og Askvold oppføre en nye leiegård her, ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. De samme herrer sto også for den samtidige oppføringen av nabogården, Grüners gate 5.

Grüners gate 7 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har med unntak av portrommets plassering en symmetrisk komponert gatefasade. Første etasje bærer epokens sedvanlige kvaderpuss. Annen etasjes vinduer er flankert av enkle, kvadrerte pilastre, hvis vertikale linjer føres videre i tredje etasjes kanellerte pilastre. Over disse stikker kraftige, rette overdekninger frem. Fjerde etasjes vinduer har enkel belistning i stukk, med kraftig artikulerte overstykker. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nyrenessanse og nybarokk. Det er foretatt flere bygningsmessige forandringer, som blant annet takarker på loftet.

Henimot århundreskiftet var M. & A. Christiansen blitt gårdens eiere. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 48 beboere fordelt på 11 leiligheter. Blant menneskene her den gang var en av gårdeierene, lagerekspeditør Mathias Christiansen, grønthandlerske Sofie Eugenie Evensen, agent for fabrikken ”Triumf” i Thorvald Meyers gate Johan Edevard Svendsen, tapetsersvend Bjarni Asgeirsson og flislegger på Norsk Cementlager Carl Mathisen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899 Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Detalj av tredje etasje.

Detalj av fjerde etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no