Arkitektur og historie i Oslo:
Gyldenløves gate 2

Denne leiegården ble byggemeldt i 1895 på en tomt skilt ut fra Frognerveien 11 for eiendomsspekulanten Edon Bjerke fra Nes i Akershus ved den svenskfødte arkitekt Eduard Carlén. Bjerke lot oppføre flere gårder på Frogner, blant annet Oscars gate 79 (1895), som også ble tegnet av Carlén.

Gyldenløves gate 2 danner hjørnet mellom Colbjørnsens gate, Niels Juels gate og Gyldenløves gate, og har en kileformet grunnflate. Gården er oppført over fire fulle etasjer i pusset tegl. Hjørnet mot krysset er brukket, slik at det dannes en bred kortside med kraftige, fremskutte verandaer satt sammen i en vertikal helhet. Langsidene vender mot Gyldenløves gate og Colbjørnsens gate. Første etasje er kvaderpusset. Langsidene er ikke symmetrisk komponert, men stykket opp av pilastre som strekker seg over annen og tredje etasje. Disse avsluttes oventil av konsollpar. Konsollene gjentas i gesimsen. Vinduene er innfattet av enkel stukkbelistning, og har moderate overdekninger. Annen etasjes vinduer har brystningsfelt med små balustre. Stiluttrykket er nyrenessanse. På 1900-tallet ble loftet innredet og det ble bygget takarker, blant annet som avslutning av verandamotivet på kortsiden.

Henimot århundreskiftet tilhørte eiendommen fru Jessum. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 59 beboere fordelt på 14 leiligheter. Blant beboerne på denne tiden var kaffebrennerimester Jens Peder Carlsen, melkehandlerske Selma Rojahn, betjent i Robsahms manufakturforretning Gustav Thronsen og ”retouchuise” Agnes Knudsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eduard Carlén

Detalj av fasade mot Gyldenløves gate.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no