Arkitektur og historie i Oslo:
Hagegaten 34

Denne gården ble byggemeldt på en parsell av Kjølberggaten 30b i 1898 av murmester Eriksen ved murmester og arkitekt Søren Ingvald Hansen. Gården danner et hjørne mot en gate som ikke lenger eksisterer, etter at huset er blitt integrert i Tøyen senter. Flere kvartaler her ble revet.

Hagegaten 34 er bygget i pusset tegl over fire etasjer, der første etasje opprinnelig var kvaderpusset, men senere er blitt betydelig forandret. I annen og tredje etasje er vindusaksene knyttet sammen, mens fjerde etasje er koblet til den beskjedne gesimsen. I annen til fjerde etasje er vinduene flankert av små pilastre.

Gården tilhørte henimot århundreskiftet Fr. Gundersen og Olaf Anton Thingulstad. Blant gårdens 69 beboere fordelt på 13 leiligheter ved folketellingen anno 1900 var industriforretningsdrivende Anna Laurentze Halvorsen, bygningsmaler og malermester Johannes Unger, litograf Sigurd Sverre Jensen, verkseier Ole Martin Halvorsen og kolonialhandelsborger Karelius Kristoffersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Søren Ingvald Hansen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!