Arkitektur og historie i Oslo:
Halvdan Svartes gate 7-9

Denne frittliggende, vertikaldelte tomannsboligen ble byggemeldt i 1912 for rittmester Carl Jacob Sommerfelt ved arkitekt Harald Hals. Sommerfelt var ved folketellingen i 1910 gårdbruker på Nordengen i Asker. I 1916 opprettet han selskapet Sommerfelt & Co., hvor han selv var disponent. Foruten hans handelsskoleutdannelse hadde han gått Krigsskolen. Sommerfelt var dessuten direksjonsmedlem i skipsaksjeselskapet ”Avanti”.

Huset er bygget i upusset rød tegl, over to etasjer, med et høyt mansardtak. Den symmetrisk komponerte hovedfasaden vender mot sydvest, og domineres av et høyt, avrundet gavloppbygg. Flankene defineres av polygonale karnapper, hvis sider forlenges til kortsidenes loggiapartier. De asymmetriske kortfasadenes hovedelement er et polygonalt karnapp som avsluttes oventil av et buet, kobbertekket takparti. De smårutede vinduene er i annen etasje flankert av skodder, som delvis er bevart. Stiluttrykket er nybarokk.

I 1920 ble det oppført en garasje på eiendommen ved Anton Andersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://runeberg.org/merkbio/0796.htmlArkitektur og historie i Oslo

Harald Hals

Kortside mot Halvdan Svartes gate.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no