Arkitektur og historie i Oslo:
Haxthausens gate 7

Denne leiegården ble byggemeldt i år 1900 ved arkitekt Nestor Thomassen. Arkitekten var også byggherre. Han lot også oppføre ytterligere to leiegårder i samme område; Niels Juels gate 46 og 48. Alle de tre eiendommene var parseller av Frognerveien 21.

Gården er bygget over tre etasjer i pusset tegl. Første etasje danner et enkelt, kvaderpusset fundament, mens annen og tredje etasje har vertikale vindusakser knyttet sammen. Sideaksenes brede vinduer og gavlformede vindusoverdekninger danner den symmetriske komposisjonens tyngdepunkt, mens midtaksen med portrommet er sekundær. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899Arkitektur og historie i Oslo

Nestor Thomassen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av vindu

Detalj av vindusoverdekningGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!