Arkitektur og historie i Oslo:
Haxthausens gate 9

Denne leiegården ble byggemeldt i år 1897 av Ludvig Bakken ved den svenske byggmester og arkitekt Samuel Borgfelt, på en tomt utskilt fra Gyldenløves gate 6. Gården er bygget over fire etasjer i pusset tegl, med første etasje som en lett, kvaderpusset sokkel. Fasaden er symmetrisk komponert uten markert midtakse. Sideaksene er svakt fremskutte risalitter med bredere vinduer og markerte vindusoverdekninger. I tredje etasje er overdekningene prydet med løvehodekonsoller. Stiluttrykket er nybarokk. Huset fikk et dårlig tilpasset loftspåbygg i 1974, og vinduene i fjerde etasje preges av samme disharmoni.

Blant gårdens 28 beboere fordelt på åtte enheter ved folketellingen anno 1900 var skomagermester Andreas Fredriksen, underoffiser og kontorist i Kulforretning Torkild Thomassen, Emilie Paludan von Krogh og fanejunker og kontorist i Forsikringsbranche Thore Hans Bakke.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Samuel Borgfelt

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!