Arkitektur og historie i Oslo:
Hegdehaugsveien 28

Denne leiegården ble oppført i 1880 for den bergenske kjøbmand Dirk Voss Blaauw ved arkitekt Ove Ekman. Tomten tilhørte tidligere en F. Johannessen som i 1870-årene byggemeldte en bygård her, uten at denne kom til oppførelse. Blaauw hadde også flere eiendommer på motsatt side av gaten.

Gården er bygget over tre etasjer i pusset tegl, opprinnelig med en kvaderpusset første etasje, som det etter en rekke butikkendringer er få rester av. Annen og tredje etasje har regelmessig komponerte vindusakser, med kraftigere ornamentikk rundt vinduene i annen etasje. Gården har brukket hjørne mot passasjen til Inkognitogaten, med et særegent oppbygg med skulpturnisje. Gården er utført i en overgangsform mellom senklassisisme og nyrenessanse.

Blant de tidlige bygningsendringene var tilbygg og en mindre ombygging i 1887, tilbygg og uthus ved arkitekt Hjalmar Welhaven i 1896 og tilbygg igjen i 1908 ved arkitekt Carl Aaman.

Agent H. Thomsen var gårdens eier tidlig i 1890-årene, men kjøbmand Hans Jensen hadde overtatt henimot århundreskiftet.

Blant de 33 beboerne i gårdens fem boliger her ved folketellingen anno 1900 var pensjonatinnehaverske Marthe Møllerud og hennes mange losjerende, arbeider, kullarbeider og kjører Herman Jensen og kjørekarl og staldkarl for Visergutkontoret Martin Jahr.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ove Ekman

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hjørneGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!