Arkitektur og historie i Oslo:
Huitfeldts gate 35

Denne hjørnegården til Reichweins gate ble byggemeldt i 1888 for malermester og eiendomsspekulant Even Johannessen Gunderud fra Stange, ved den innvandrede tyske arkitekt Rudolf Haeselich. Gården ble oppført på en tomt skilt ut fra Observatoriegaten 7c. Even Gunderud lot oppføre en mengde leiegårder på Frogner og i Vika på 1870-, 1880- og 1890-tallet. I 1892 tilhørte gården ingeniør C. Simensen, og i 1899 var eieren Dora Eggers.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne med smijernsbalkonger. De langstrakte gatefasadene er symmetrisk komponert, med markerte midt- og sideakser. Disse aksene har brede vinduer, og er i annen etasje aksentuert ved tempelfrontoner i annen etasje. I annen og tredje etasje flankeres vinduene av enkle pilastre. En bred, sirlig ornamentert gesims avlutter fasaden opp mot taket.

Første etasjes opprinnelige kvaderpuss er fjernet, og loftet er utbygget til beboelse. I 2011 ble gården rehabilitert utvendig, og det ble gjort en mengde moderniserende forandringer innvendig. Ombyggingen ga denne gården og Observatoriegaten 17 til sammen 66 små leiligheter.

Ved folketellingen anno 1900 hadde Huitfeldts gate 35 i alt 37 beboere fordelt på syv leiligheter. Her bodde gårdeiersken selv, og blant hennes leieboere på dette tidspunktet var bureauchef Peter Johan Arnet, kjøpmann Søren Lexow og kjemiker og lærer ved Kristiania Handelsgymnasium og Den tekniske skole Einar Simonsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.aftenposten.no/bolig/Moderne-bak-klassisk-fasade-6534166.html#.U-SGY1Yhur8Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf HaeselichGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no