Arkitektur og historie i Oslo:
Huitfeldts gate 36

Denne gården ble byggemeldt i 1898 for bakermester Andreas Gjørsli fra Vang i Hedmark, ved arkitekt C. Konopka, på en eiendomsparsell skilt ut fra Munkedamsveien 57.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fem fulle etasjer, på en granittgrunnmur i skrånende terreng. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med brede sideakser og uten markant midtakse. Portrommets plassering avviker fra symmetrien. De to nederste etasjene har kvaderpussede veggflater og sparsom artikulering. I etasjene over er veggene forblendet med lys, rødlig tegl av høy kvalitet, med artikulerende teglsten av mørkere farve. Tredje og fjerde etasje er knyttet sammen med elementer i puss og stukk, avsluttet oventil med klassiske frontoner. I femte etasje er vinduene rundbuede. Sideaksene er aksentuert ved lange, barokkpregede smijernsbalkonger. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme vesentlig preget av nyrenessanse.

I 1944 ble huset underlagt reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 52 beboere fordelt på ti leiligheter. Her bodde gårdeieren og hans familie, og blant leieboerne var premierløytnant i marinen og offiser i marinestyrelsen Olaf Hanssen, departementssekretær Hans Peter Dahl, konservator ved Botanisk museum Ove Christian Dahl, dekorasjonsmaler Alf Storm, kunsthistoriker Jens von der Lippe, skuespillerinne Aagot Kavli og kunstmaler Arne Kavli.

I 1914 ble aksjeselskapet Huitfeldts gate 36 opprettet til eiendommens drift, med Dr. Axel Lund som styreformann.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1914.05.23
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl KonopkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no