Arkitektur og historie i Oslo:
Hansengården, Ingeborgs gate 8

Denne hjørnegården til Danmarks gate ble oppført i 1899-1900 ved murmester og arkitekt Søren Ingvald Hansen fra Skien for hans egen regning. Her lå tidligere en mindre bygning tilhørende C. Salomonsen.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med brukket hjørne og en gradvis høyere kjeller i det skrånende terrenget mot Ingeborgs gate. Første etasje har store butikkvinduer og glattpusset fasade. De tre øvrige etasjers vindusakser er bundet sammen vertikalt gjennom belistning og stukkornamentikk. Annen etasjes brystningspartier er prydet med kantete balustre, og overdekningenes konsoller har enkel akantusdekor, ellers er det ornamentale utstyret nøkternt. Fasadene er asymmetrisk komponert, og hovedinngangspartiet som vender mot Ingeborgs gate skiller seg ut med en avrundet overdekning. Over dette følger en akse med trappegangens store vinduer. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse. På 1900-tallet er det både bygget garasje og utført loftsinnredning med tilhørende takarker. I 1911 ble det byggemeldt et forsamlingslokale på eiendommen ved Harbitz & Michelet.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 51 beboere fordelt på 10 leiligheter. Her bodde murmester Hansen og familien, og blant deres leieboere var jernbanesmed Karl Braathen, vaktmester ved Ynglingeforeningen afdeling Vaalerengen Johanne Svendsen, badekone Maren Sofie Johannesen og folkeskolelærer Johann Hansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Søren Ingvald Hansen

Detalj fra annen etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no