Arkitektur og historie i Oslo:
Inkognito terrasse 5

På denne eiendommen, utskilt fra Parkveien 51b, lot tømmermester og byggmester Ole Olsen i 1897 oppføre en ytre og en indre gård ved arkitekt Carl Konopka. Adolph Martin Holter i villaen i Colbjørnsens gate 5 var eier av den ubebyggede tomten i Inkognito terrasse 7 i 1892.

Forgården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer. Gatefasadens første etasje er kvaderpusset, mens annen og tredje etasje er enkelt ornamentert. Fasaden har tre horisontale bånd som binder vindusaksene sammen, samt en beskjeden gesims. Balkongaksene danner den symmetrisk komponerte fasadens tyngdepunkter. Portrommet er gitt en asymmetrisk plassering. Stiluttrykket er en beskjeden nyrenessanse med preg av senklassisisme.

Tømmermester Olsen sto også som eier av gården i 1899. Ved folketellingen anno 1900 var det i alt 48 beboere fordelt på forgårdens og bakgårdens ialt 11 leiligheter. Blant beboerne var komponist Catharinus Elling, broderiforretningsdrivende Eugenie Brose, bokhandler, antikvariatinnehaver og bokbinder Harald Christian Damm, den liberale teologen Johannes Ording og provisor ved apotek Otto Christian Grøntoft.

Det ble innredet leiligheter på loftet i 1924.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Johannes_Ording
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Forgårdens portromGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no