Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 30

Denne hjørnegården til Ole Vigs gate ble oppført i 1898-99 for den svenske tømmerarbeider og snekker Anders Andersen ved arkitekt Carl Konopka, på en tomt skilt ut fra Bogstadveien 71.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, med brukket hjørne. Fasaden mot Jacob Aalls gate er trukket noe tilbake, og gir plass til en liten forhave. Gatefasadene er i det vesentlige symmetrisk komponert. Mot Jacob Aalls gate er det dominerende element et karnapp med smijernsbalkonger, som utgjør midtaksen. Fasaden mot Ole Vigs gate er enklere, men har tilsvarende balkonger i midtpartiet. Hjørnet har et hengende karnapp over de to øverste etasjene.

Første etasje er kvaderpusset, etter tidens mote. De øvrige nivåer er forblendet med gulaktig ”Frogner-tegl” av første sortering. Teglflatene er brutt opp av horisontale bånd i murpuss, og vertikalt av vinduene og deres stukkdekor. Utsmykningen varierer litt for hver etasje, med enkle pilastre, stukkbelistning med konsoller og ulike brystningsfelter. Stiluttrykket er en historisme preget av nyrenessanse. Det er senere bygget på en tilbaketrukket loftsetasje.

Ved folketelllingen anno 1900 hadde gården 52 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Her bodde gårdeier Andersen med familie, og blant leieboerne var pensjonatinnehaverske Matilda Fröding, høyesterettsadvokat og major Christian Wilhelm Garben Barth, overrettssakfører Johan Caspersen og privatskolebestyrer Lauritz Magnus Salomon Gjør.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl KonopkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no