Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 32

Denne leiegården ble byggemeldt i 1901 for C. Johannessen ved den innvandrede svenske arkitekt og murmester Samuel Borgfelt. Utførende byggmester var Johan Edvard Strøm.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Midtaksen defineres blant annet av den kurvehankbuede portromsåpningen, som i seg selv er asymmetrisk komponert, med en liten komposittsøyle som skilleelement. Selve porten er dessverre ikke lenger den opprinnelige. Komposisjonens hovedelementer er midtaksens flanker; to kraftige karnapper i full høyde. Som så mange andre bygninger langs dette partiet av gaten har gården en tilbaketrukket gatefasade, karnapper og forhave. Første etasje er kvaderpusset, og ellers er fasaden enkelt artikulert med stukkbelistning. Annen etasjes vinduer har brystningsfelter med kantede balustre. I fjerde etasje er vinduene buede, under en enkelt utformet gesims. Stiluttrykket er senhistorisme preget av forenklet nyrenessanse og nybarokk.

I 1962 gjenomgikk bygningen reparasjonsarbeider etter en brann.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 39 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var Avdelingsingeniør i Telegrafvæsenet Halvard Hanestad, Folkeskolelærerinde Marie Nygaard og farvehandler Hans Ringstad. Ringstad representerte dessuten konsortiet som eiet gården i 1912.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Skattetakstmatrikkel 1912
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Samuel Borgfelt

Detalj av inngangsparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no