Arkitektur og historie i Oslo:
Jens Bjelkes gate 4

Detalj av kartusj.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no