Arkitektur og historie i Oslo:
Jens Bjelkes gate 8

Denne gården ble byggemeldt i 1898 for byggmester Johannes Svenungsen Westby fra Rakkestad, ved arkitekt Emil Krog, på en tomt skilt ut fra Kirkegårdsgaten 16. Westby lot samtidig oppføre Jens Bjelkes gate 6, også denne tegnet av Krog. Krog tegnet flere gårder i nabolaget på denne tiden, blant annet de tilstøtende Sverdrups gate 5 og 5c (opprinnelig 5b).

Jens Bjelkes gate 8 oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en førsteetasje som er nokså forenklet sammenlignet med dens opprinnelige uttrykk. Annen etasje er gitt et enkelt uttrykk, med et sammenbindende horisontalt bånd i rustikert puss. I de tre øverste etasjene er vinduene artikulert ved flanker av upusset tofarvet tegl. Dette er kombinert med felter i puss og stukk, samt rette overdekninger. Stiluttrykket er en senhistoristisk eklektisme preget av nybarokk. Gården har temmelig lik utforming som nr. 6, og er litt enklere utført enn Sverdrups gate 5.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 41 beboere fordelt på seks leiligheter. Her bodde gårdeier Westbye og hans familie, og blant leieboerne var strykeriinnehaver Axel Hansen, møbelsnekker Robert Stelter og politikonstablene Bernhard Hagen, Benjamin Olsen Holm og Ole Kristoffersen Strandmoe.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)



Arkitektur og historie i Oslo

Emil Krog



Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no