Arkitektur og historie i Oslo:
Sjømannshjemmet, Karlsborgveien 5

På en parsell av ”Liabroveien 60” ble Theodor Henrichsens Sjømandshjem byggemeldt i 1904, ved arkitekt Thorvald Astrup, oppført under ledelse av entreprenørfirmaet Høyer-Ellefsen og byggmesterbrødrene Hoff. Oppdragsgiveren var Kristiania kommune.

Grosserer (Carl) Theodor Henrichsen (1828-1868) fra Kristiania var en velstående forretningsmann som er kjent for opprettelsen av Grosserer Theodor Henrichsens legat til reisestipendier for kunstnere eller vitenskapsmenn samt et fond for bygging av et hjem for ”gamle, værdige, trængende sjøfolk i Kristiania”. Det sistnevnte ble opprettet ved et testamente anno 1861. Pengene ble satt på rente gjennom fire tiår før et slikt hjem faktisk ble bygget. Hjemmet sto ferdig i 1905, med i alt 16 soveværelser. Grossererens navn finner vi også igjen i Henrichsens gate i Oslo, som er oppkalt etter ham. Henrichsen ble gift i 1868 med Marie Nielsine Magnhilde Moe, og døde kort etterpå.

Sjømannshjemmet er bygget i hellende terreng i den såkalte Familiedalen, og er oppført i pusset tegl over to fulle etasjer. Huset står på en høy underetasje, og har et høyt, valmet tak med flere kobbhus. Hovedfasaden har en regelmessig komposisjon, med fire sett parstilte vinduer i hver etasje. Ankerjernene i etasjeskillet former teksten ”C. T. HENRICHSEN”. Hovedinngangen er lagt til underetasjen. Den er utført i finhuggen sten, og omgitt av rød, upusset tegl. Selve inngangspartiet er utført i en barokkpreget jugendstil. Bygningens stiluttrykk er imidlertid mer påvirket av 1700-tallets enkle, norske murarkitektur.

Da Theodor Henrichsens sjømannshjem ble oppført, fantes det også et hjem for sjømenn i Rådhusgaten 25 (revet 1932). Sjømannshjemmet er i nyere tid ominnredet til omsorgsboliger.

Kilder:
http://www.noblad.no/kultur/aktuell-historie/grosserer-theodor-henrichsens-sjomandshjem-1.4747014
http://www.snl.no/Theodor_Henrichsen
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo Byleksikon, 1936
http://www.familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Thorvald Astrup

Husets inngangsparti

Detalj fra inngangspartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no