Arkitektur og historie i Oslo:
Kjølberggaten 27

Denne gården ble byggemeldt i 1897 av C. Bergersen ved arkitekt Ludwig Zapffe. Zapffe tegnet året før nr. 25 for samme Bergersen. Gården ligger i skråningen opp mot Kampen, og er bygget i pusset tegl, over tre til fire etasjer. Stiluttrykket er en meget enkel nyrenessanse, der annen og tredje etasje er kompositorisk knyttet sammen, og er utstyrt med beskjeden ornamentikk.

Bergersen var fremdeles gårdens eier et par år senere. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 74 beboere fordelt på 20 små leiligheter. Blant beboerne var sigarettarbeiderske Agnes Emilie Lundin, kolonialhandlerske Kristine Nøst, dagarbeider og gråstensmurer Ole Wang og dagarbeider hos byggmester Theodor Thøgersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Ludvig Zapffe

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!