Arkitektur og historie i Oslo:
Københavngaten 17

Denne gården ble byggemeldt i 1895 av fabrikkbestyrer Olaf Larsen på Freia ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Gulbransen tegnet også nabogårdene i Dælenenggaten 30 og Københavngaten 17 og 19 for Larsen samme år. Alle de fire bygningene er oppført på parseller av Københavngaten 17b.

Københavngaten 15 er bygget i pusset tegl, med beskjeden detaljering i puss og stukk. Første etasje har vært kvaderpusset. Gatefasaden er symmetrisk komponert, uten markant midtakse. Portrommet har en asymmetrisk plassering. Stiluttrykket er beskjeden senklassisisme/nyrenessanse. I første og annen etasje er det meste av den opprinnelige detaljeringen fjernet; gården var opprinnelig temmelig lik nr. 17.

Vognmand H. C. Svendsen var gårdens eier henimot århundreskiftet. Ved folketellingen anno 1900 hadde garden 48 beboere fordelt på 12 leiligheter. Blant dem var duskearbeider på Baand og Lidsefabriken Vally Hansen, fabrikkarbeider ved Skrue og Naglefabriken Oskar Alexander Halvorsen, staldkarl ved Sandaker Renovation Johan Nilsen og fabrikpige Anna Pettersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!