Arkitektur og historie i Oslo:
Københavngaten 17

Denne gården ble byggemeldt i 1895 av fabrikkbestyrer Olaf Larsen på Freia ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Gulbransen tegnet også nabogårdene i Dælenenggaten 30 og Københavngaten 15 og 19 for Larsen samme år. Alle de fire bygningene er oppført på parseller av Københavngaten 17b.

Københavngaten 17 er bygget i pusset tegl, med beskjeden detaljering i puss og stukk. Første etasje er kvaderpusset. Gatefasaden er symmetrisk komponert, uten markant midtakse. Portrommet har en asymmetrisk plassering. Stiluttrykket er beskjeden senklassisisme/nyrenessanse.

Vognmand Ole Egeland var gårdens eier ved århundreskiftet. Han var en ung enkemann som bodde i gården med sine barn. Blant hans leieboere ved folketellingen anno 1900 var vognmennene Anders Melby, Edevart Olsen og Julius Lauritsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!